De Trainingen

De presentatie(-/media)trainingen

Het geven van een presentatie wordt tegenwoordig steeds vaker van mensen verlangd. Jezelf presenteren tijdens een sollicitatiegesprek, een presentatie voor een groep collega's, een presentatie voor een zaal vol mensen of voor de media, noem maar op. Maar niet iedereen is er even goed in en sommige mensen ervaren daarbij zelfs spreekangst.

Tijdens de presentatietrainingen van PresenTaal wordt vooral aandacht besteed aan het omgaan met spreekangst, juist stemgebruik, de uitvoering van de presentatie, de (non-)verbale communicatie, de ademhalingstechniek en het vergroten van de interactie met het publiek. Maar ook aan hoe je je verhaal persoonlijk kunt maken ('storytelling'). Ook het op een juiste wijze structureren en opbouwen van de te presenteren tekst en/of de PowerPoint-(of Prezi-)presentatie kunnen aan bod komen. Maar aangezien de trainingen maatwerk zijn, zal de meeste nadruk natuurlijk liggen op de punten die bij de klant verbetering behoeven. Gedurende de training kan de klant zelf prioriteiten stellen.

In combinatie met een presentatietraining kan ook een mediatraining worden gegeven. Deze richt zich op het leren omgaan met de media, het beantwoorden van (moeilijke) vragen (van journalisten), het geven van een interview, en het presenteren en het beantwoorden van vragen voor de camera.

Tijdens de presentatie-/mediatrainingen worden de deelnemers, door de toegepaste methode, bewust gemaakt van hun eigen kracht en kwaliteiten die ze reeds bezitten. Er worden geen maniertjes aangeleerd die niet bij iemand passen. Zodoende leer je om op een ontspannen manier, zelfverzekerd en vrijuit te presenteren door juist bij jezelf en dus authentiek te blijven. Door deze bewustwording worden spreken in het openbaar of voor een camera, het omgaan met de media en het beantwoorden van moeilijke vragen van het publiek of journalisten op een natuurlijke manier een vanzelfsprekendheid. In de trainingen staat het vervangen van 'spreekangst' door 'spreekplezier' dan ook centraal.

De taaltrainingen

Ondanks diverse taalcursussen en opleidingen blijven veel mensen in de dagelijkse praktijk nog steeds moeilijkheden ondervinden met de Nederlandse taal. Ze lopen als het ware tegen hun 'taalplafond' aan. Het kan daarbij dan gaan om problemen met de uitspraak, spelling, zinsbouw of een beperkte woordenschat van het Nederlands. Dit kan leiden tot 'spreek- en schrijfangst' en dat zorgt er dan weer voor dat de beheersing van het Nederlands er niet beter op wordt. En dat kan vervolgens de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen.

Voordat de taaltraining van start gaat, worden dan ook eerst, in samenspraak met de klant, de specifieke taalproblemen in kaart gebracht. Daar wordt de taaltraining dan op aangepast. Spelling, uitspraak, uitbreiding van de woordenschat, grammatica en allerlei andere aspecten van de Nederlandse taal kunnen dan aan bod komen. Conversatielessen vormen een belangrijk onderdeel van de taaltrainingen.
De teksttrainingen

Mensen moeten veel en diverse teksten produceren. Niet alleen voor hun werk maar ook voor zichzelf. E-mails, (sollicitatie)brieven, zakelijke correspondentie, websiteteksten, speeches, scripties, en nog zoveel meer. Niet iedereen is daar even goed in. De teksttraining is bedoeld om je de basisregels voor het schrijven van teksten bij te brengen.

In de teksttrainingen wordt de opbouw en structuur van de tekst, die de klant wil leren schrijven, behandeld. Maar ook de inhoud en hoe je het schrijft, komen natuurlijk aan bod. Dus ook spelling, grammatica en andere taalaspecten worden behandeld, zover ze relevant zijn voor de inhoud van de te behandelen tekst.

Daarnaast kunnen er ook teksttrainingen gegeven worden die zich richten op hoe je je tekst het beste leesbaar maakt voor jouw lezer (het zogenaamde 'schrijven voor een beoogd publiek'). Wie is je lezer en hoe wil hij aangeschreven worden? Wat wordt jouw woordkeuze? Hoe pas je de inhoud aan? De teksttraining waarin je leert om te schrijven op B1-niveau is zo'n training.

Naast het geven van teksttrainingen neemt PresenTaal ook opdrachten aan om zelf teksten te schrijven en/of te redigeren.


Naast bovengenoemde trainingen kunnen er op aanvraag ook specifieke sollicitatietrainingen gegeven worden, met nadruk op het jezelf presenteren en het schrijven van een (motivatie)brief. Daarnaast is het ook mogelijk moeilijke gesprekken, zoals sollicitatiegesprekken, te oefenen .


Alle trainingen kunnen bij de klant thuis, op de werkplek van de klant of binnen een bedrijf worden gegeven. Maar het is ook mogelijk de trainingen op een door PresenTaal geregelde locatie te geven.
PresenTaal heeft trainingen gegeven aan personeel van onder andere:

Woningstichting ROCHDALE

Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam

Insinger de Beaufort

Royal Bank of Scotland (RBS)